Disclaimer

Copyright

Alle rechten voorbehouden. Het is niet toegestaan om de gehele site of gedeeltes van de site op welke wijze dan ook voor commercieel gebruik te vermenigvuldigen, zonder schriftelijke toestemming van 3W Makelaars.

Disclaimer

De informatie op deze site is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de gegevens worden ontleend. 3W Makelaars is niet aansprakelijk voor schade die kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website. Bezoekers cq. gebruikers van de site van 3W Makelaars kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de aangeboden informatie. Alle rechten en alle informatie op deze website berusten volledig bij 3W Makelaars. 3W Makelaars behoudt alle rechten voor. Alle informatie - in welke vorm dan ook - wordt beschermd door het auteursrecht, merkenrecht, handelsnaamrecht of ander intellectueel- of industriëel eigendomsrecht en blijft te allen tijde eigendom van 3W Makelaars.