Winkelen

U besluit tot de verkoop van uw onderneming

Dit is meestal geen gemakkelijke stap en wordt vaak vooraf gegaan door twijfel en uitstel. Immers heeft u zichzelf soms jarenlang volledig voor uw zaak ingezet en er komen dus ook emotionele facetten bij kijken. Gedegen advies en aanpak zijn essentieel.

Het slagen van een transactie is vooral afhankelijk van het bij elkaar brengen van de juiste partijen. Wanneer deze met de goede instelling aan tafel komen, dan kunnen onderhandelingen weliswaar soms moeizaam verlopen, maar zal dit uiteindelijk uitmonden in een prima zaak: voor alle partijen.

Een toevallige ontmoeting tussen partijen leidt zelden tot een dergelijk succes. Derhalve zal aan het zoeken en selecteren van de juiste marktpartijen veel zorg en aandacht besteed moeten worden besteed. 3W Makelaars is hier goed in. Immers, Uw zaak is onze taak!

Voor meer informatie neemt u vrijblijvend contact op met 3W Makelaars. Uw reactie wordt vertrouwelijk behandeld.