Taxaties

Taxeren van onroerend goed is een specialisme

Zeg maar gerust "een vak apart".

Op het gebied van bedrijfsmatig onroerend goed moet immers elke vierkante meter rendement opleveren voor de gebruiker. De juiste waarde van het geheel kan het verschil tussen winst en verlies bepalen.

Steeds belangrijker in de taxatie worden zaken als ligging, bereikbaarheid en parkeermogelijkheden. Deze bepalen in steeds hogere mate de waarde en waardeontwikkeling van het getaxeerde onroerend goed. De invloed van deze factoren bepalen mede in belangrijke mate de courantheid van het onroerend goed.

Een juiste inschatting hiervan is alleen mogelijk door het vroegtijdig herkennen en signaleren van trends en marktbewegingen in de regio en daarbuiten. De gecertificeerde taxateurs van 3W Makelaars zijn op de hoogte van regionale en interregionale zaken. Alleen op die wijze kan de juiste waarde van het geheel worden bepaald bij o.a.:

  • taxaties inzake aan- en verkoop,
  • taxaties voor fiscale doeleinden,
  • taxaties inzake huurprijsvaststelling,
  • taxaties op basis van bedrijfs/actuele waarde,
  • taxaties op basis van executie of liquidatiewaarde,
  • taxaties voor assurantiedoeleinden,
  • taxaties conform 4e EG-richtlijn Wet op de jaarrekening,
  • taxaties inzake successie,
  • taxaties inzake (boedel)scheiding,
  • taxaties inzake vermogensaangifte.